تدریس دروس ریاضی دوره های ششم و هفتم و هشتم و نهم بصورت ساده و پیشرفته

۱۵ مطلب با موضوع «اعداد مخلوط» ثبت شده است

ضرب اعداد مخلوط توسط شکل

باید توجه داشته باشیم که نباید تبدیل به عدد کسری کنیم. اصلا هیچ عملیاتی انجام نمیدیم فقط با رسم شکل و تغییرات روی شکل باید جواب مسئله رو پیدا کنیم.
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
میدانیم که   و همچنین  پس داریم: 
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
لذا برای ضرب اعداد مخلوط داریم:
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
حال با توجه به شکل میتوانیم ضرب مورد نظر رو انجام بدیم:
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل
پس داریم:
ضرب اعداد مخلوط توسط شکل

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

تقسیم اعداد مخلوط

فقط کافیه اعداد مخلوط را تبدیل به کسر کرده و از روش تقسیم اعداد کسری استفاده کنیم:

تقسیم اعداد مخلوط

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

ضرب اعدا مخلوط (روش 2)

اعداد مخلوط رو به صورت گسترده نوشته و سپس عبارت ها رو جداگانه در هم ضرب میکنیم:

اینگونه ضرب ها که به آن اتحاد میگویند:

عدد اول عبارت اول را در اعداد اول و دوم ضرب میکنیم و سپس عدد دوم عبارت اول را نیز در اعداد اول و دوم عبارت دوم ضرب میکنیم:

و داریم:

( 247= 7*35+ 2 که با تقسیم 247 بر 35 میتوان عدد کسری را تبدیل به مخلوط کرد )


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

ضرب اعداد مخلوط ( روش 1)

تبدیل به عدد کسری کرده و صورت را در صورت و مخرج را در مخرج ضرب میکنیم:

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد
طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز