تدریس دروس ریاضی دوره های ششم و هفتم و هشتم و نهم بصورت ساده و پیشرفته

۱۹ مطلب با موضوع «اعداد کسری» ثبت شده است

اولویت انجام محاسبات

اولویت انجام محاسبات به ترتیب زیر است:

1- پرانتز

2- ضرب و تقسیم

3- جمع و تفریق

اولویت انجام محاسبات


نکته مهم: اگر چند پرانتز داشته باشیم از کوچکترین پرانتز شروع میکنیم


اولویت انجام محاسبات
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

درخواستی مخاطبین 1 ( تبدیل عدد کسری به اعشاری

برای تبدیل عدد کسری به اعشاری باید مخرج رو تبدیل به 10 یا 100 یا 1000 و .... کنیم

لذا صورت هم همراه مخرج تغییر میکند

در آخر اگر مخرج 10 باشد یه رقم اعشار، اگر مخرج 100 دو رقم اعشار و ... جدا میکنیم


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

جمع و تفریق اعداد کسری روی محور ( مخرج یکسان )

نکته مهم : برای اینکه راحت بتوانید جمع و تفریق را به روی محور نشان دهید:

شما بدون توجه به علامت جمع و یا منهای بین اعداد کسری فقط به چند چیز توجه داشته باشین:

1- یافتن عدد کسری اول

2- عدد کسری دوم در ادامه عدد کسری اول و هرچه اومد اون جواب جمع و تفریق هست ( از صفر تا عدد کسر دوم میشماریم )

3- اگه مثبت باشه به سمت راست و اگه منفی باشه به سمت چپ میریم

4- اگه علامت هردو کسر یکسان باشن فلش ها به یک سمت میرن ولی علامت ها مختلف باشن خلاف هم رسم میشن


جمع و تفریق اعداد کسری روی محور


الف) 12 قسمت رو پیدا کرده و چون کسر دوم مثبت لذا همجهت کسر اول است و 3 واحد دیگه به راست میریم لذا داریم:


ب) چون کسر اول منفی باید 12 قسمت به سمت چپ بریم و چون کسر دوم مثبت پس 3 قسمت به سمت راست میریم یعنی مخالف جهت کسر اول لذا داریم:


ج) 12 قسمت به سمت راست میریم و سپس 3 قسمت به سمت چپ میریم:


د) 12 قسمت به سمت چپ و چون کسر دوم منفی پس همان مسیر رو ادامه و 3 قسمت دیگه هم به چپ میریم:

جمع و تفریق اعداد کسری روی محور


و) هم مثل قسمت (د) رسم میشود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

جمع اعداد کسری روی محور ( مخرج یکسان)

نکته: نباید بصورت جبری حل کنیم بعد روی محور نشان دهیم نه این غلطه. بلکه باید جواب مسئله رو از روی محور بیابیم.

چون مخرج هر دو کسر یکسان هست پس واحد روی محور رو به 7 قسمت تقسیم میکنیم. 12 قسمت از مبدا محور (یعنی صفر) به طرف راست میریم این برای کسر اول و سپس از عدد 12 به اندازه 3 قسمت به طرف راست حرکت میکنیم. 

نمایش اعداد کسری روی محور

جایی که با نقطه قرمز نشان داده شده جواب مجموع کسرهاست

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد
طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز