تدریس دروس ریاضی دوره های ششم و هفتم و هشتم و نهم بصورت ساده و پیشرفته

۶ مطلب با موضوع «طول و پاره خط» ثبت شده است

تبدیل واحدهای طولی توسط جدول تناسب

3/1 متر چند سانتی متر است؟

خوب باید این مطلب را که « 1 متر برابر با 100 سانتی متر است، حالا 3/1 متر چند سانتی متر است؟ » را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

 

3/1

1

متر

؟

100

سانتی متر

 

 در این مواقع طرفین ( 100  و 3/1 ) را در هم ضرب کرده و بر 1 تقسیم میکنیم:

تبدیل واحد طول 

پس 3/1 متر برابر با 310 سانتی متر است.

 

مثال: 423/7 سانتی متر چند متر است؟

باید این مطلب را که « هر 100 سانتی متر برابر 1 متر، حال 423/7 سانتی متر چند متر است؟ » را در جدول نشان دهیم و حل کنیم:

 

423/7

100

سانتی متر

؟

1

متر

 

1 را در عدد 423/7 ضرب کرده و بر 100 تقسیم میکنیم:

 

 پس 423/7 سانتی متر برابر با 4/237 متر خواهد بود.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

مفهوم عدد طولی که اعشاری باشد

سوال مهم: آیا 4/237 متر برابر با 4 متر و 237 سانتی متر است؟

جواب :  خیر

با ذکر یک مثال مفهوم رو میتونیم بهتر بفهمیم؛ مثلا 43 متر رو چگونه میخونیم؟ خوب میگیم چهل و سه متر لذا اگر گسترده نویسی کنیم: 3+40، یعنی 40 متر و 3 متر، در نتیجه وقتی میگیم 4/237 متر یعنی هم عدد 4 به متر است و هم 0/237 به متر است:

یعنی میخونیم: چهار و دویست و سی و هفت هزارم متر

ولی میتونیم عدد 4/237 رو به متر و سانتی متر خواند؛ باید اعشار 0/237 متر رو به سانتی متر تبدیل کنیم؛ خوب باید واحد بزرگتر رو به واحد کوچکتر تبدیل کنیم، هر یک متر 100 سانتی متر است لذا :

پس عدد 4/237 متر برابر است با 4 متر و 23/7  سانتی متر

 

مثال: عدد 34/12 کیلومتر؟

اعشار 0/12 کیلومتر رو باید به متر تبدیل کنیم؛ هر یک کیلومتر برابر با 1000 متر پس داریم:

لذا عدد 34/12 کیلومتر برابر با 34 کیلومتر و 120 متر است. 

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

روش ساده تبدیل عدد طول

با توجه به آموزش های قبل هرگاه بخواهیم یک عدد اندازه گیری طول را تبدیل کنیم میتوانیم به روش ساده زیر عمل کنیم:

1- تبدیل واحد بزرگتر به کوچکتر = عدد رو ضرب در 10 یا 100 یا 1000 و ... می کنیم.

2- تبدیل واحد کوچکتر به بزرگتر = عدد رو ضرب در 0/1 یا 0/01 یا 0/001 و ... می کنیم.


مثال: عدد 423/7 سانتی متر چند متر است؟

میخواهیم واحد کوچکتر سانتی متر رو به واحد بزرگتر متر تبدیل کنیم لذا عدد مربوطه رو باید در 0/01 (زیرا هر متر 100 سانتی متر برعکس آن میشود 0/01) ضرب کنیم :

4/237 = 0/01× 423/7

یعنی  423/7 سانتی متر برابر با 4/237 متر است.


مثال2: 169 متر چند میلی متر است؟

اینجا دوتا تبدیل داریم:

تبدیل اول: متر(واحد بزرگتر) به سانتی متر (واحد کوچکتر) ؛ عدد 169 ضرب در 100 میشود: 16900= 100 × 169

تبدیل دوم: سانتی متر (واحد بزرگتر) به میلی متر( واحد کوچکتر) ؛ عدد 16900 رو در 10 ضرب میکنیم: 169000= 10 × 16900

لذا 169 متر برابر با 169000 میلی متر است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

تبدیل چندگانه واحدهای طول

تبدیل متر به میلی متر:

میدونیم که هر متر برابر 100 سانتی متر و هر سانتی متر برابر 10 میلی متر است، پس 1000= 10× 100 یعنی هر متر برابر با 1000 میلی متر است.

تبدیل کیلومتر به سانتی متر:

میدونیم که هر کیلومتر برابر 1000 متر و هر متر برابر 100 سانتی متر است، پس 100،000= 100× 1000 یعنی هر یک کیلومتر برابر با 100،000 ( 100 هزار ) سانتی متر است.

تبدیل میلی متر به متر:

در بالا بدست آوردیم که هر یک متر برابر 1000 میلی متر است و هرگاه بخواهیم برعکس میلی متر رو به متر تبدیل کنیم 1000 را معکوس کرده که میشه 0/001 لذا هر یک میلی متر برابر با 0/001 متر است.

نکته: البته تبادیل چندگانه واحدهای طول در واقعیت زیاد کاربرد ندارند و فقط برای تمرین بیشتر ارائه شد وگرنه میدانیم که ما هرگز فاصله دو شهر رو با سانتی متر اندازه نمی گیریم که بعد بخواهیم آنرا به کیلومترتبدیل کنیم.

۲ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد
طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز