کسر باید بزرگتر از واحد باشه یعنی صورت کسر باید بیشتر از مخرج آن باشه

تبدیل کسر به مخلوط

تبدیل کسر به مخلوط

درتبدیل عدد کسری به مخلوطصورت یعنی 33 رو باید برحسب 7 بنویسیم. ضرب 4 در 7 میشه= 28 و با 5 جمع کنیم میشه= 33 تا

سوال؟ خوب میتونستیم بنویسیم 35 منهای 2 یعنی ضرب 5 در 7 منهای 2 میشه = 33 تا . این هم درسته ولی باید دوباره نتیجه را اصلاح کنیم. چون عدد واحد عدد مخلوط ما غلط در میاد. در عدد مخلوط عدد واحد آن با قسمت کسر جمع میشه نه منها:

و در درس های بعدی روش اصلاح آن رو توضیح میدیم