تدریس دروس ریاضی دوره های ششم و هفتم و هشتم و نهم بصورت ساده و پیشرفته

۵ مطلب با موضوع «ک.م.م و ب.م.م» ثبت شده است

ک.م.م (روش3)

ک.م.م

مثال: دو عدد 18 و 48 رو در نظر میگیریم:
ک.م.م
پس داریم:
ک.م.م
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

یافتن ب.م.م ( روش2 )

ابتدا اعداد رو بصورت حاصلضرب اعداد اول می نویسیم و بعد داریم:

ب.م.م= حاصلضرب اعداد اول مشترکی که کمترین تعداد رو دارند

مثال: 12 و 18

12= 2 * 2 * 3
18= 2 * 3 * 3

هم عدد 2 مشترک است و هم عدد 3 
حال تعداد کمتر عدد فقط 2 است
تعداد کمتر عدد 3 هم فقط 3 است.

در نتیجه: 2* 3 = 6 میشود.
(12و18) = 6

مثال: 12 و 24
12= 2 * 2 * 3
24= 3 * 2 * 2 * 2
هم عدد 2 مشترک است و هم عدد 3
تعداد کمتر عدد 3 یکی است که میشود 3
تعداد کمتر عدد 2 اینجا 2 * 2 است ( عدد 24 دارای سه تا عدد 2 است )

(12و24)= 2 * 2 * 3 = 12
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

یافتن ب.م.م ( روش1 )

ب.م.م یعنی بزرگترین مقسوم علیه مشترک: پس برای اینکه ب.م.م رو بیابیم یک روش اینه که مقسوم علیه های دو عدد رو بنویسیم و بعد بزرگترینش رو پیدا کنیم:

مثال: 12 و 18

مقسوم علیه های عدد 12 = {1و2و3و4و6و12}

مقسوم علیه های عدد 18= {1و2و3و6و9و18}

مقسوم علیه های مشترک دو عدد = 1و2و3و6


که بزرگترنشان عدد 6 هست:

(12و18)= 6

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد

یافتن ک.م.م (روش2 )

هر کدام از اعداد را به عدد اولش تجزیه میکنیم بعد از طریق فرمول زیر به دست می آوریم:

یافتن ک م م

مثال: 9 و 12

یافتن ک.م.م

عدد 3 در هر دو مشترک است که 3*3 بیشتر است و عدد 2*2 غیر مشترک است. پس داریم:

یافتن ک.م.م

تذکر 1: نباید همه اعداد مشترک را ضرب کنیم این غلط است مثلا 3*3*3 غلط است باید اعداد مشترک بوده و تعدادشان بیشتر باشد اون رو لحاظ میکنیم نه اینکه همه اعداد مشترک رو ضرب کنیم.

تذکر 2: 2*2 یک عدد غیر مشترک است و نباید بنویسیم فقط 2، این غلط است. یعنی اعداد غیر مشترک چه تکراری و چه غیر تکراری رو باید بنویسیم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مرتضی عبدالعلی واحد
طراحی سایت ، سایت ساز ، فر.وشگاه ساز