در تمرین1 در روش دوم حل جمع و تفریق اعداد کسری داشتیم:

خوب میدانیم که باید در یک عدد مخلوط بین واحد و کسر آن علامت + باشد لذا باید از عدد واحد آن که 6 است به کسر آن که  میباشد اضافه گردد. سوال اینکه ما قبلا در درس های گذشته همین مشکل پیش می آمد یک واحد به کسر میدادیم و قضیه حل میشد حالا چرا 2 واحد به کسر دادیم؟

جواب این است که چون قبلا کسر ما کوچکتر از واحد بود ما هم یک واحد به آن اضافه میکردیم ولی الان چون کسر  بزرگتر از واحد است پس عدد 2 را به آن اضافه میکنیم تا حاصل عددی مثبت باشد.